آیکون اپل تاچ طرح اشل

ایده پردازی و تفکر

ایده پردازی و تفکر

آخرین مقالات

ایده پردازی و تفکر

مرحله بعد از بازدید و تفاهم در ساخت و اجرای دکوراسیون فروشگاهی مرحله ایده پردازی و تفکر در زمینه طراحی دکوراسیون می‌باشد.

طراحی تفکر یک روش طراحی است که یک روش مبتنی بر راه حل برای حل مشکلات ارائه می دهد.

این کار در مقابله با مشکلات پیچیده و غیرقابل توصیف یا ناشناخته، با درک نیازهای انسانی درگیر، از نو تنظیم مجدد مسئله به روش‌های محور انسانی، ایجاد ایده‌های بسیاری در جلسات طوفان مغزی و با استفاده از رویکردی بسیار مفید است.

این مرحله با توجه به نیاز کارفرما به برند مورد نظر در محیط انجام می‌گیرد.

طراحان دکوراسیون داخلی طرح اشل با استفاده از خلق ایده‌های خود مرتبط با فضای موجود، می‌بایست فضای مناسبی جهت تردد و سیرکولاسیون فروشگاه مرتبط با دکوراسیون چیدمان شده را لحاظ کنند.

دکوراسیون علاوه بر زیبایی و کارایی مورد نظر برند، می‌بایست از وزن و خطوط نرم به جهت آسیب نرساندن به پوشاک چیدمان شده را دارا باشند. سهولت در مونتاژ دکور نیز از مواردی هستند که در طراحی دکوراسیون فروشگاهی توسط طراحان باید لحاظ شود.

به دلیل اهمیت دید بصری در دکوراسیون فروشگاهی، هماهنگی لازم در ترکیب بندی اجرای دکوراسیون و نحوه چیدمان جهت دسترسی بهینه به محصول فروشگاه و همچنین ایجاد تصویر ذهنی ثابت از برند، لزوم هماهنگی در طرح و اجرای دکوراسیون مغازه در کلیه شعبات فروشگاه از مهم‌ترین مواردی است که باید لحاظ شود.

گروه طرح اشل توانسته است نیازهای کارفرمایان محترم را مطابق با نقشه ها و تصاویر سفارش، تولید و اجرا نماید و توانایی خود را با انجام پروژه های موفق و درخور استانداردهای جهانی به اثبات برساند.

گروه طرح اشل سعی دارد در زمینه ایده پردازی و تفکر در طراحی دکوراسیون پیشگام باشد.

طرح اشل را دنبال کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.