دکور فروشگاه آدیداس اهواز

طراحی و اجرای دکور فروشگاه آدیداس اهواز (مرکز خرید تشریفات )، توسط گروه طراحی دکوراسیون طرح اشل