دکوراسیون فروشگاه دلسی

طراحي دكوراسيون فروشگاه دلسي توسط شركت فرانسوي دلسي انجام شد، كه اين محصول براي اولين بار توسط گروه طرح اشل به مرحله توليد و اجرا در آمد.
گروه طراحی دکوراسیون داخلی طرح اشل با استفاده از نقشه‌هاي ارسالي اقدام به نمونه سازي و توليد دكوراسيون برند دلسی نمود.
كليه محصولات ساخته شده توسط اين گروه مورد تاييد و نظارت بازرسان شركت دلسي قرار گرفت .