آیکون اپل تاچ طرح اشل

دکوراسیون فروشگاه دلسی

دکوراسیون فروشگاه دلسی

دکوراسیون فروشگاه دلسی

طراحي دكوراسيون فروشگاه دلسي توسط شركت فرانسوي دلسي انجام شد، كه اين محصول براي اولين بار توسط گروه طرح اشل به مرحله توليد و اجرا در آمد.
گروه طراحی دکوراسیون داخلی طرح اشل با استفاده از نقشه‌هاي ارسالي اقدام به نمونه سازي و توليد دكوراسيون برند دلسی نمود.
كليه محصولات ساخته شده توسط اين گروه مورد تاييد و نظارت بازرسان شركت دلسي قرار گرفت .

دکوراسیون فروشگاه دلسی
دکوراسیون فروشگاه دلسی
دکوراسیون فروشگاه دلسی
دکوراسیون فروشگاه دلسی
دکوراسیون فروشگاه دلسی